TẠP CHÍ KHOA HỌC TRUYỀN THÔNG PHÁT TRIỂN

14/09/2021 16:46

VIDEO NỔI BẬT

Posted 3 năm ago by administrators
11 views

Đây là sự kiện thường niên nhằm Kết nối cộng đồng các nhà lãnh đạo, nhà tiếp thị trong hành trình xây dựng mối quan hệ tốt đẹp, trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng thông qua việc chia sẻ các chương trình CSR nhân văn, hữu ích, lan tỏa, hiệu quả, bền vững. Truyền cảm hứng sáng tạo, hành động, tinh thần trách nhiệm của doanh nghiệp và công dân.

[RED] – Hội nghị thường niên 2017: Báo chí với Phát triển bền vững

MỚI CẬP NHẬT