TẠP CHÍ KHOA HỌC TRUYỀN THÔNG PHÁT TRIỂN

14/09/2021 16:46

VIDEO NỔI BẬT

Posted 2 năm ago by Vũ Việt Dũng
1 views

Ngày 19/03/2019, tại Hội nghị công bố Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của Việt Nam (khách sạn Melia, 44B Lý Thường Kiệt, Hà Nội), ông Nguyễn Bích Lâm – Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê phát biểu trả lời báo chí: “Không ai bị bỏ lại phía sau là mục tiêu cốt lõi của mục tiêu phát triển bền vững (SDG), đây cũng chính là lời nhắc nhở chúng ta phải đảm bảo mọi nỗ lực cần tập trung giải quyết sự bất công trong xã hội”.

Ông Bích Lâm nhấn mạnh: “Vì vậy việc tất cả các bên cần hiểu một cách đầy đủ và đánh giá đúng sự cần thiết của dữ liệu và công tác thống kê là vô cùng quan trọng. Chất lượng thống kê được nâng cao và dữ liệu được phân bổ đầy đủ theo tuổi, giới tính, thành thị, nông thôn, tỉnh, thành phố sẽ hỗ trợ các chính sách phát triển và việc ra quyết định hiệu quả hơn”.

Công bố Bộ chỉ tiêu thống kê Phát triển bền vững của Việt Nam

MỚI CẬP NHẬT