TẠP CHÍ KHOA HỌC TRUYỀN THÔNG PHÁT TRIỂN

25/05/2020 08:11

Về chúng tôi

1. Bối cảnh 

Phát triển bền vững (PTBV) đã được đưa vào Chương trình nghị sự 2030 của Liên hiệp quốc với 17 mục tiêu PTBV toàn cầu (SGDs) và được Việt Nam quốc gia hóa với 115 mục tiêu cụ thể. Ngày 10/5/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch hành động quốc gia để thực hiện 115 mục tiêu này, trong đó cả nhà nước, NGOs, doanh nghiệp và mỗi người dân đều có trách nhiệm tham gia vào PTBV. Theo Kế hoạch này, báo chí có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc truyền thông phát triển bền vững, giúp xã hội nhận thức được vai trò của mình.

Tuy nhiên, hiện tại, ở Việt Nam chưa có kênh thông tin (báo, tạp chí) chuyên về các mục tiêu PTBV. Chúng tôi cho rằng cần có một hành động theo dõi, cập nhật, tổng hợp các thông tin về Truyền thông phát triển và phattrien.vn ra đời.

2. Mục đích – Ý nghĩa

Trang chủ phattrien

Phattrien.vn là kênh truyền thông của Viện Nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED), ra đời với mục đích truyền thông về các mục tiêu phát triển, đưa ra các vấn đề chính sách & phát triển đến công chúng, đồng thời thu thập ý kiến của công chúng về các vấn đề này.

Phattrien.vn hướng tới đối tượng độc giả là các nhà làm phát triển, những người quan tâm đến PTBV.

Phattrien.vn được sự hỗ trợ của các chuyên gia trong lĩnh vực PTBV, mang lại cho độc giả góc nhìn, những phân tích khách quan, chân thật mang tính phát triển bền vững.

3. Mục tiêu

4. Các chuyên mục

Quan điểm: Thu thập, khảo sát ý kiến của độc giả về các vấn đề trong đời sống xã hội.

Chuyển động: Ghi nhận dấu hiệu về tiến trình phát triển ở Việt Nam.

Câu chuyện chính sách: Đưa các câu chuyện liên quan đến chính sách, ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân.

Góc nhìn phát triển: Tiếng nói của giới phát triển, các vấn đề thời sự nhìn dưới góc nhìn phát triển.

Nhân tố mới: Giới thiệu các sáng kiến – nhân vật – kỳ vọng thay đổi (ý tưởng, chương trình dự án và các tổ chức mới) trong lĩnh vực truyền thông phát triển.

Báo chí truyền thông: Giới thiệu các phương thức truyền thông vừa được thực hiện.

5.  Các dự án truyền thông

Phattrien.vn đã và đang  truyền thông về những dự án, chương trình:

Giải Báo chí với Phát triển bền vững  (JSD 2018)

An toàn nhà báo (UNESCO)

Câu chuyện đất đai (Oxfam)

6. Thông tin liên hệ

Khi gặp các vấn đề, vui lòng liên hệ địa chỉ:

Email: phattrien@red.org.vn

Hotline: 0976 577 636