Về bảo đảm đời sống cho giáo viên, nhất là giáo viên vùng cao, Chính phủ sẽ triển khai Nghị quyết của Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, trong đó ưu tiên bảo đảm tiền lương cho ngành giáo dục và y tế trong thời gian tới.

Ngày 26/11, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ cùng đoàn đại biểu Quốc hội Hà Tĩnh có buổi tiếp xúc cử tri huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) sau kỳ họp thứ 6 quốc hội khoá XIV.

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri huyện Hương Khê bày tỏ mong muốn Quốc hội và Chính phủ quan tâm hơn đối với liên kết trong sản xuất nông nghiệp, chế độ chính sách cho giáo viên mầm non, cũng như chính sách thi cử, bảo đảm chất lượng nguồn lao động, đầu tư cơ sở vật chất cho sản xuất, chế biến nông sản ở vùng núi…

Cử tri Phan Văn Quý (huyện Hương Khê) cho rằng liên kết sản xuất năm “nhà” gồm: Nhà nước, nhà nông, nhà doanh nghiệp, nhà băng, nhà khoa học có ý nghĩa tạo ra phát triển bền vững, an toàn trong nông nghiệp.

Cử tri đề nghị Quốc hội, Chính phủ cần xây dựng luật về liên kết sản xuất trong nông nghiệp nhằm xác định rõ vai trò, nhiệm vụ của từng “nhà” trong chuỗi liên kết để nhân rộng thực hiện trong toàn quốc.

Ưu tiên chính sách tiền lương cho ngành giáo dục và y tế

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng các vị đại biểu Quốc hội của tỉnh Hà Tĩnh đã tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV tại huyện miền núi Hương Khê.

Phó Thủ tướng cho biết Chính phủ chuẩn bị tổ chức tổng kết việc triển khai Nghị quyết trung ương 5 khóa IX về phát triển kinh tế tập thể để khẳng định, nhận diện những thành quả của hợp tác xã kiểu mới và bổ sung chính sách để để lực lượng kinh tế này đóng góp hiệu quả hơn với nền kinh tế.

“Hợp tác xã (HTX) kiểu mới không triệt tiêu kinh tế hộ mà dẫn dắt kinh tế hộ phát triển mạnh hơn nữa qua việc liên kết trong sản xuất và phát triển đầu ra cho sản phẩm, dịch vụ nông nghiệp” – Phó Thủ tướng nói.

Ông cho biết Chính phủ đã ban hành một loạt các chính sách về thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, chính sách bảo hiểm nông nghiệp, chính sách tín dụng trong sản xuất nông nghiệp. Khi doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp sẽ hỗ trợ cho các xã viên, hợp tác xã như mô hình liên kết ở thôn Nam Trà, xã Hương Trà (huyện Hương Khê).

Ngoài ra, Phó thủ tướng cho biết Chính phủ sẽ triển khai nghị quyết của Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, ưu tiên lương cho ngành giáo dục và y tế trong thời gian tới để bảo đảm đời sống cho giáo viên, nhất là giáo viên vùng cao.

Về các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện và một số huyện lân cận, Chính phủ sẽ chỉ đạo các bộ, ngành tập hợp thông tin và quyết định nguồn trong thời gian tới.

One comment on “Ưu tiên chính sách tiền lương cho ngành giáo dục và y tế

Trả lời