TẠP CHÍ KHOA HỌC TRUYỀN THÔNG PHÁT TRIỂN

18/06/2021 12:28

0 phản đối
0 đồng ý
  • Đồng ý
  • Phản đối
  • ?
  • ?

Dòng trạng thái (status) xúc phạm nữ phóng viên bị nhiễm COVID-19 đúng là của Lê Văn Thiệp, tức không có việc tài khoản Facebook của ông bị hack như ông đã nói.

Trả lời