TẠP CHÍ KHOA HỌC TRUYỀN THÔNG PHÁT TRIỂN

14/09/2021 12:25

0 phản đối
0 đồng ý
  • Đồng ý
  • Phản đối
  • ?
  • ?

Mỗi khi nghe tin một đồng nghiệp bị bắt lại thấy buồn. Mà sao giá cao thế các mem?

https://anninhthudo.vn/phap-luat/truong-ban-thoi-su-tap-chi-dien-tu-hoa-nhap-cuong-doat-200-trieu-dong-cua-doanh-nghiep/849573.antd?fbclid=IwAR0FAclsrCPqmlp9TlaJ9HTh3gkcp3k0teuM7QRuMY0Z1qcc_UHpqTgCnDs

 

Trả lời