TẠP CHÍ KHOA HỌC TRUYỀN THÔNG PHÁT TRIỂN

31/05/2020 16:25

0 phản đối
1 đồng ý
  • Đồng ý
  • Phản đối
  • ?
  • ?

Sau 8 tháng lấy ý kiến rộng rãi, dự thảo nghị định nghệ thuật biểu diễn mới thay thế nghị định 79 cho thấy một số chuyển động tích cực dù khá… chậm trong việc cấp phép, quản lý.

Tháng 11/2018, Cục Nghệ thuật biểu diễn đã trình Chính phủ phê duyệt chủ trương cho dự thảo và ngày 13/2/2019, trên báo Tuổi trẻ, ông Nguyễn Quang Vinh, Cục trưởng Cục này cho biết Thủ tướng đã đồng ý về mặt chủ trương, chắc chắn bỏ việc cấp phép và dứt khoát bỏ khái niệm ca khúc trước năm 1975.

Trả lời