TẠP CHÍ KHOA HỌC TRUYỀN THÔNG PHÁT TRIỂN

31/05/2020 17:18

0 phản đối
1 đồng ý
  • Đồng ý
  • Phản đối
  • ?
  • ?

Chiều 1/11, trả lời một số nội dung chất vấn của các đại biểu Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết, hơn bao giờ hết, chúng ta cần quyết liệt hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, chú trọng cải cách tư pháp, bảo vệ quyền tài sản, quyền công dân, thực hiện tốt công tác tập trung dân chủ, kiểm soát quyền lực, đấu tranh không khoan nhượng với tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, chạy chức, chạy quyền, chạy dự án, đề cao kỷ luật, kỷ cương trong toàn bộ hệ thống chính trị, đẩy mạnh tinh giản biên chế, làm cho bộ máy nhà nước trở nên tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh.

Chúng ta không để tái diễn tình trạng như “Siêu thị con cưng” đã xử lý. Chúng ta không để tình trạng vụ phạt tiền 90 triệu với việc đổi 100 USD. Nhân đây, phải sửa ngay Quyết định số 96 năm 214 về các quy định này và tất nhiên cũng như quy định khác mà chúng ta phải tháo gỡ từ thể chế chính sách.

Tất cả chúng ta, toàn bộ hệ thống chính trị cần chia sẻ trách nhiệm, khơi thông mọi điều kiện, giải phóng mọi nguồn lực và tiềm năng cho sự phát triển của các thành phần kinh tế trong đó có vai trò động lực quan trọng của kinh tế tư nhân.

Làm được như vậy chúng ta sẽ tạo ra được những không gian mới, động lực tăng trưởng mới trong các lĩnh vực quan trọng của thế kỷ XXI như nông nghiệp thông minh, công nghiệp công nghệ cao, du lịch sinh thái, các loại hình dịch vụ và công nghệ tài chính hiện đại…

Trả lời