TẠP CHÍ KHOA HỌC TRUYỀN THÔNG PHÁT TRIỂN

14/09/2021 16:33

0 phản đối
0 đồng ý
  • Đồng ý
  • Phản đối
  • ?
  • ?

Đây này, các bác mem đọc kỹ nhé:

https://thanhphohaiphong.gov.vn/bo-tttt-canh-bao-nguy-co-mat-an-toan-thong-tin-tu-phan-mem-hop-truc-tuyen-zoom.html?fbclid=IwAR3iU6qN36E33wcrMmdiV-Ewmqm_ZngNY0EF-AVn6MFNYSPXXl6fwERZHvI

Trả lời