TẠP CHÍ KHOA HỌC TRUYỀN THÔNG PHÁT TRIỂN

25/05/2020 07:17

Viện Nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED) cùng CARE International và Irish Aid phối hợp tổ chức tọa đàm: “Chia sẻ thông tin về Giới trong Phát triển bền vững” vào ngày 23/7.

Vừa qua, Viện Nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED) đã phát động “Giải Báo chí với Phát triển bền vững”. Đây là một sáng kiến hỗ trợ báo chí tham gia, thúc đẩy các mục tiêu phát triển bền vững 2030 của Việt Nam (VSDGs).

Bên lề Giải trên, RED tổ chức chuỗi Tọa đàm “Báo chí với Phát triển bền vững” nhằm cung cấp thông tin các lĩnh vực nội dung của Giải, kết nối nhà báo với cộng đồng, cũng như tiếp thu phản hồi của nhà báo về các vấn đề phát triển bền vững.

Tọa đàm chia sẻ thông tin về Giới trong Phát triển bền vững là hoạt động đầu tiên trong chuỗi tọa đàm này. Nội dung Tọa đàm gồm:

– Giới thiệu về Giải “Báo chí với Phát triển bền vững”
– Giới thiệu chương trình giảm nghèo mục tiêu quốc gia và một số lĩnh vực tiếp cận rừng, đất rừng và luật tiếp cận thông tin;
– Khung bình đẳng giới của tổ chức CARE
– Bình đẳng giới tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số
– Thảo luận, giải đáp

Diễn giả: BTC Giải “Báo chí với Phát triển bền vững”; Chuyên gia từ tổ chức CARE

Tọa đàm do RED, CARE International và Irish Aid phối hợp tổ chức tại Hà Nội; Thời gian: Từ 13h30 – 16h30, ngày 23/07/2018.

Chúng tôi trân trọng kính mời các nhà báo tham dự Tọa đàm.

Các nhà báo quan tâm vui lòng đăng ký tham dự hạn cuối 14h ngày 20/07/2018 với Ms. Đặng Thảo Yến – Trợ lý chương trình; SĐT: 01632 584 992; Email: dangyen@red.org.vn.

Trả lời