TẠP CHÍ KHOA HỌC TRUYỀN THÔNG PHÁT TRIỂN

23/05/2020 02:35

I. MỤC ĐÍCH – Ý NGHĨA

Phát triển bền vững (PTBV) đã trở thành xu thế chung mà toàn nhân loại đang nỗ lực hướng tới. Các mục tiêu trong Chương trình nghị sự 2030 của Liên hiệp quốc được xem như là định hướng mang tính toàn cầu và mỗi quốc gia cần phải đặt ra các mục tiêu phù hợp với bối cảnh của quốc gia để thực hiện.

17 Mục tiêu PTBV toàn cầu (SGDs) đã được Việt Nam quốc gia hóa trong Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 (VSDGs) được ban hành tháng 5/2017 với 115 mục tiêu cụ thể để phù hợp với điều kiện và ưu tiên phát triển của quốc gia trên cơ sở kết quả thực hiện thành công các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDGs)

Phát triển bền vững là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình phát triển đất nước; kết hợp chặt chẽ, hợp lý và hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển xã hội và bảo vệ tài nguyên, môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Trách nhiệm tham gia vào phát triển bền vững thuộc về tất cả mọi người (nhà nước, NGOs, doanh nghiệp, mỗi người dân,…). Trong đó, báo chí có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc truyền thông phát triển bền vững, giúp xã hội nhận thức được vai trò của mình.

Viện Nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED), Bộ Các vấn đề toàn cầu Canada (GAC) và Văn phòng Phát triển bền vững (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) tổ chức “Giải Báo chí với phát triển bền vững”. Đây là một sáng kiến truyền thông hỗ trợ báo chí tham gia, thúc đẩy tiến trình mục tiêu phát triển bền vững.

Giải thưởng này không đơn thuần chỉ đánh giá nội dung sản phẩm báo chí mà còn đánh giá sự lan tỏa, thúc đẩy các bên trong tiến trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.

II. GIẢI – ĐƠN VỊ TỔ CHỨC – ĐỒNG HÀNH

Tên gọi: Giải Báo chí với phát triển bền vững

Tên tiếng Anh: Journalism for Sustainable Development Award (viết tắt là JSD Award)

Đơn vị tổ chức: Viện Nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED)

Đơn vị đồng hành:

Bộ Các vấn đề toàn cầu Canada (GAC),

Văn phòng Phát triển bền vững (Bộ Kế hoạch & Đầu tư)

Đơn vị tài trợ:

Tổ chức Sáng kiến báo cáo toàn cầu (GRI);

Care International;

Mạng lưới Quyền trẻ em;

Công ty TNHH Huy Long An – Mỹ Bình;

OMEGA Media Worldwide., JSC;

III. THỂ LỆ GIẢI

1. Lịch trình giải
Phát động Giải: 28/6/2018.
Hạn cuối nhận bài: 31/10/2018
Trao giải: Cuối tháng 11/2018.

2. Sản phẩm dự giải

 • Người gửi phải là tác giả hợp pháp của sản phẩm, hoặc là người được tác giả hợp pháp ủy quyền và được cơ quan báo chí ủng hộ.
 • Sản phẩm báo chí đã được xuất bản trên các báo điện tử, tạp chí điện tử, phiên bản điện tử của các cơ quan báo chí Việt Nam từ ngày 1/1/2018 đến hết ngày 31/10/2018 (Sản phẩm đa phương tiện, bao gồm cả: viết, ảnh, audio, infographic,…).
 • Sản phẩm tham dự có thể là một bài báo hay loạt bài. Trường hợp sản phẩm dự thi là loạt bài dài kỳ, tác giả thực hiện từ trước năm 2018 và năm 2018 vẫn tiếp tục thì vẫn được tham dự.
 • Các sản phẩm dự thi phải là bài tự sản xuất. Không hạn chế số lượng và đề tài tham gia đối với mỗi tác giả.
 • BTC có quyền sử dụng các sản phẩm dự giải trong các báo cáo, nghiên cứu hay trích dẫn lại, đăng tải trên website của BTC và các hoạt động phi lợi nhuận khác.

3Cách thức tham gia:

 • Các tác giả chủ động gửi tác phẩm phù hợp với Thể lệ Giải đến địa chỉ Ban tổ chức: jsd@red.org.vn theo mẫu đăng ký (kèm theo tại đây: Mau-dang-ky-giai-bao-chi).
 • Cộng đồng có thể đề cử sản phẩm báo chí dự giải đến BTC: jsd@red.org.vn hoặc tại website chính thức của Giải http://jsd.phattrien.vn . Ban thư ký sẽ liên hệ với tác giả để hoàn thiện các thủ tục tham dự giải. 

4. Các lĩnh vực Giải

4.1 Giải lĩnh vực Giới

Đây là giải dành cho các sản phẩm khai thác, đóng góp cho mục tiêu đạt được bình đẳng giới; tăng quyền và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái (Mục tiêu số 5 VSDGs).

Các chủ đề ưu tiên của năm 2018:

 • Định kiến giới
 • Bạo lực gia đình, bạo hành giới
 • Sức khỏe sinh sản và tình dục, quyền sinh sản.
 • Giới trong giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số
 • Phụ nữ và tiếp cận thông tin
 • Phụ nữ trong bảo vệ và phát triển rừng
 • Sự tham gia của phụ nữ vào mọi lĩnh vực xã hội
 • LGBT
 • Bảo vệ trẻ em

4.2. Giải lĩnh vực Môi trường:

Đây là giải dành cho các sản phẩm khai thác, đóng góp cho sự chung sống hài hòa giữa con ngời và thiên nhiên (Mục tiêu số 7, 13, 14 và 15 VSDGs).

Một số chủ đề ưu tiên của năm 2018:

 • Bảo vệ môi trường, khai thác tài nguyên, khoáng sản, tiếp cận nguồn năng lượng bền vững, năng lượng tái tạo
 • Canh tác bền vững
 • Rác thải đại dương
 • Báo cáo phát triển bền vững của doanh nghiệp
 • Sự tham gia của cộng đồng trong quản lý và bảo vệ rừng
 • Bảo vệ động vật hoang dã

5. Các tiêu chí chính:

Tính lan tỏa, tác động của sản phẩm dự thi.
Tính chuẩn mực của báo chí.
Cách tiếp cận phát triển bền vững (Giới, môi trường và sự tham gia).

6. Giải thưởng

Giải A: 20 triệu cùng Kỷ niệm chương và Giấy chứng nhận.
Giải B: 15 triệu cùng Kỷ niệm chương và Giấy chứng nhận;
Giải C: 10 triệu cùng Kỷ niệm chương và Giấy chứng nhận;
* Số lượng các giải A, B, C tùy theo chất lượng sản phẩm BTC thu được.

IV. BAN GIÁM KHẢO

Ban giám khảo gồm các chuyên gia trong lĩnh vực báo chí, chính sách, phát triển từ các cơ quan nhà nước, các cơ quan báo chí, các tổ chức phát triển quốc tế và Việt Nam.

V. GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

 • Các tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại về sản phẩm dự Giải hoặc kết quả trao Giải. BTC Giải có trách nhiệm xem xét và hồi âm, báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại. Không xem xét khiếu nại không có tên, địa chỉ rõ ràng.
 • Tác giả tham dự giải chịu trách nhiệm trước BTC và pháp luật về bản quyền của tác phẩm. Nếu có vi phạm pháp luật liên quan và Thể lệ này, BTC sẽ loại, thu hồi Giải thưởng, thông báo cơ quan chức năng để giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành. 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Viện Nghiên cứu truyền thông phát triển (RED),

Phòng 707, 142 Lê Duẩn, Hà Nội. Điện thoại: 024.38566777

Thường trực giải: Mr Trần Đoài. Điện thoại: 0904 839 639

Email giải:  jsd@red.org.vn

Trả lời