TẠP CHÍ KHOA HỌC TRUYỀN THÔNG PHÁT TRIỂN

23/05/2020 13:32

Mời cộng tác viên đánh giá Truyền thông phát triển bền vững trên báo chí

Viện nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED) sẽ thực hiện một Báo cáo đánh giá Truyền thông phát triển bền vững trên báo chí.

Mời tất cả các bạn quan tâm tới phát triển bền vững và có khả năng thực hiện nghiên cứu đánh giá tham gia cộng tác dự án này với RED. 

Thời gian thực hiện: 6 tháng cuối năm 2019.

Quyền lợi mà các bạn nhận được là phí hỗ trợ nghiên cứu, kinh nghiệm làm việc ở một CSO và được làm việc với những chuyên gia trong lĩnh vực truyền thông phát triển.

Công việc mà các bạn phải làm là thực hiện các điều tra, nghiên cứu các số liệu để thực hiện nghiên cứu đánh giá trên.

Thời hạn nộp CV: 17h30 ngày 5/6/2019.

Các ứng viên cần gửi CV về địa chỉ: thuyduong@red.org.vn, hoặc gọi điện trực tiếp tới số điện thoại 0976577636 (Mrs. Dương).

Trả lời