TẠP CHÍ KHOA HỌC TRUYỀN THÔNG PHÁT TRIỂN

15/09/2021 09:42

Thực hiện chủ đề năm “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” của TƯ Hội LHPNVN, Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa đã triển khai xây dựng mô hình “Làng quê an toàn” ở 10 huyện, thành phố trong toàn tỉnh.

10 mô hình Làng quê an toàn được triển khai tại các huyện: Ngọc Lặc, Như Xuân, Lang Chánh, Như Thanh, Hà Trung, Nga Sơn, Triệu Sơn, Thiệu Hóa, Yên Định và Thành phố Thanh Hóa.

lang-que-an-toan-2.jpg
Truyền thông về “Làng quê an toàn” tới hội viên, phụ nữ ở Thanh Hóa

Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, xác định rõ  mục đích, yêu cầu của xây dựng mô hình nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, nhất là tổ chức Hội, cán bộ, hội viên phụ nữ về an toàn cho phụ nữ và trẻ em. Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, vận động xã hội tích cực hành động nhằm thực hiện hiệu quả hơn các chính sách, các chương trình về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới được đẩy mạnh. Tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa xâm hại cho phụ nữ và trẻ em; kiến thức kỹ năng phòng ngừa xâm hại tình dục và bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em cho cha mẹ, các thành viên gia đình. Giảm thiểu tình trạng bạo lực đối với phụ nữ, trẻ em, đặc biệt là xâm hại tình dục đối với trẻ em; xử lý nghiêm các vụ bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em và làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan. Các hoạt động đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các cấp Hội trong tổ chức các hoạt động nhằm đạt hiệu quả cao…

Trên cơ sở xác định rõ mục đích yêu cầu, Hội LHPN tỉnh đã thống nhất lựa chọn nội dung an toàn của mô hình Làng quê an toàn để tập trung chỉ đạo đó là: An toàn không bị bạo lực, không bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị xâm hại; không bạo lực học đường; An toàn khi di chuyển, khi tham gia giao thông, an toàn không bị tai nạn thương tích; An toàn trong hôn nhân và cuộc sống gia đình; An toàn trong tiếp  cận và sử dụng các dịch vụ công như giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch và vệ sinh môi trường. Hội LHPN tỉnh cũng đã chỉ rõ các yếu tố cần có để thực hiện đảm bảo an toàn tại mô hình: Cần lắp đặt và duy trì hệ thống đèn chiếu sáng tại các tuyến đường chính của thôn bản, mở rộng phạm vi chiếu sáng tới tất cả các ngõ ngách, khu dân cư; cần có sự hỗ trợ của cộng đồng khi có bạo lực, xâm hại xảy ra; cần tổ chức các buổi họp với hội viên, phụ nữ và nhân dân để khuyến khích sự chia sẻ về các tình huống không an toàn; cần hỗ trợ để phụ nữ và trẻ em có kiến thức tự bảo vệ mình; Cần phải tập trung nguồn lực, cần có sự vào cuộc của các cấp, các ngành tại địa phương để chung tay xây dựng Mô hình Làng quê an toàn tại cộng đồng.

lang-que-an-toan-1.jpg
 

Để việc triển khai phù hợp với thực tiễn tại địa phương, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo và hướng dẫn các huyện/thị thực hiện các bước thành lập mô hình. Công tác chuẩn bị được các cấp Hội chú trọng thực hiện với việc đánh giá thực trạng về nội dung an toàn và chưa an toàn tại làng quê để xác định nguyên nhân, nội dung cần tác động và giải pháp thực hiện.

Để hỗ trợ xây dựng mô hình, Hội LHPN tỉnh đã chủ động tổ chức các hoạt động truyền thông bằng hình thức kịch tương tác, giao lưu với khán giả về xây dựng gia đình hạnh phúc với thông điệp “Xây dựng gia đình hạnh phúc vì một tương lai tốt đẹp hơn”; bằng hình thức sân khấu hóa kịch tương tác với thông điệp “Nói không với xâm hại trẻ em và bạo lực học đường” cho học sinh các trường trugn học cơ sở, các thầy cô giáo, và phụ huynh tại 10 mô hình điểm. Hội LHPN tỉnh đã biên soạn và phát hành 2000 cuốn sổ tay tư vấn, hỗ trợ nạn nhân về phòng chống bạo lực gia đình và phòng chống xân hại trẻ em; 15000 tờ rơi về phòng chống bạo lực gia đình; 7000 cuốn thông tin Phụ nữ Thanh Hóa với chủ đề “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”, phối hợp với cơ quan thông tấn báo chí xây dựng các phóng sự, chuyên trang về an toàn thực phẩm, về gương người tốt việc tốt, về nhũng nội dung an toàn cho phụ nữ và trẻ em trên các lĩnh vực của đời sống xã hội…

Tuyết Mai/PNVN

Trả lời