TẠP CHÍ KHOA HỌC TRUYỀN THÔNG PHÁT TRIỂN

31/05/2020 17:59

Sáng nay, ngày 30/11, tại Hà Nội đã diễn ra Khoá tập huấn “Báo chí gắn với mục tiêu phát triển bền vững” do Viên Nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED), Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ) tổ chức.

Hơn 30 nhà báo từ các đài truyền hình và báo lớn như Đài truyền hình Việt Nam, truyền hình Nhân dân, truyền hình Thông tấn, truyền hình Hà Nội, báo điện tử Chính phủ, báo Nhân dân, Người đại biểu nhân dân, báo Công thương… đã đến tham dự.

Tiến sỹ Micheal Kraowski, giám đốc chương trình Cải cách Kinh tế Vỹ mô/Tăng trưởng xanh GIZ

Tiến sỹ Micheal Kraowski, Giám đốc chương trình Cải cách Kinh tế Vỹ mô/Tăng trưởng xanh GIZ phát biểu khai mạc khoá tập huấn.

Giảng viên của khoá tập huấn này là ông Vincent Gründler – chuyên gia của GIZ, ông Nguyễn Chí Dũng – cố vấn chính sách của RED, nguyên tổng biên tập tạp chí Lập pháp và ông Andreas Bockermann – chuyên gia kinh tế của NIRAS-IP.

Khách mời của khóa tập huấn này là bà Nguyễn Thị Kim Dung – nguyên Trưởng ban Chính sách dịch vụ công, Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (Bộ Kế hoạch Đầu tư), ông Nguyễn Đình Khuyến – Phó vụ trưởng, Vụ Phương pháp chế độ và Công nghệ thông tin (Tổng cục Thống kê), ông Andreas Bockermann – chuyên gia kinh tế (NIRAS-IP), bà Vũ Xuân Nguyệt Hồng – nguyên Phó viên trưởng viện Nghiên cứu quản lý, kinh tế trung ương (Bộ Kế hoạch Đầu tư).

Khách mời: bà Nguyễn Thị Kim Dung, ông Nguyễn Đình Khuyến, ông Andreas Bockermann, bà Vũ Xuân Nguyệt Hồng.

Các khách mời: bà Nguyễn Thị Kim Dung, ông Nguyễn Đình Khuyến, ông Andreas Bockermann, bà Vũ Xuân Nguyệt Hồng.

Khoá tập huấn được tổ chức với mục đích cho nhà báo là tăng cường hiểu biết về hình ảnh và sự quen thuộc với khung SDG và các mục tiêu cụ thể cũng như các chỉ số đo lường về SDG, các thông tin chia sẻ tại khóa tập huấn tạo điều kiện để các sản phẩm báo chí giàu thông tin về các nỗ lực liên quan đến các khía cạnh khác nhau của phát triển bền vững của Chính phủ Việt Nam và các đối tác quốc tế, đồng thời, giúp nhà báo có khả năng nghiên cứu, tài liệu hóa và viết về các vấn đề liên quan.

Toàn cảnh buổi tập huấn

Buổi trao đổi giữa các nhà báo và các vị khách mời diễn ra sôi nổi.

Theo kế hoạch triển khai dự án Hỗ trợ Thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 tại Việt Nam (trong khuôn khổ hợp tác giữa GIZ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư), một loạt các cuộc tập huấn nâng cao nhận thức đã được triển khai cho nhiều nhóm đối tượng khác nhau (nhà nước và ngoài nhà nước, các nhà báo) ở rất nhiều khía cạnh phát triển bền vững. Nhà báo đóng vai trò quan trọng trong việc phổ biến kiến thức về phát triển bền vững trong xã hội. Nhà báo chính là nhân tố quan trọng có thể tăng cường tác động của các sáng kiến của các đối tác phát triển nhằm hỗ trợ cho chính phủ Việt Nam trong sự nghiệp phát triển bền vững.

Các nhà báo tham gia tích cực vào World Café

Các nhà báo tham gia tích cực vào World Café – một hoạt động thảo luận khơi gợi trí tuệ tập thể.

Trước đó, ngày 25/10/2018, Viện nghiên cứu Truyền thông Phát triển (RED) và GIZ đã phối hợp tổ chức khóa tập huấn đầu tiên về chủ đề Cải cách Tài khóa xanh cho 40 nhà báo.

Trả lời