TẠP CHÍ KHOA HỌC TRUYỀN THÔNG PHÁT TRIỂN

16/09/2021 13:32

Quality Traning Solutions (QTS) là tổ chức Giáo dục và Đào tạo quốc tế hoàn toàn của Australia, không vì lợi nhuận, do các giáo sư Australia và quốc tế thành lập. QTS cung cấp những chương trình đào tạo chuẩn quốc tế cho các học viên. Với công nghệ hiện đại, QTS có thể kết nối với người Việt Nam bất kể họ là ai và họ ở đâu trên thế giới. Người học có thể học bất kỳ nơi nào, khi nào phù hợp với họ.

QTS đang có học bổng từ 80 – 100% cho chương trình tiếng Anh trong tháng 3 và tháng 4 này. Đây là chương trình học bổng đặc biệt thường niên và chỉ dành cho những đối tượng là các tổ chức phi lợi nhuận hoặc các tổ chức hỗ trợ xã hội. QTS mong muốn những phần học bổng này có thể giúp nhân viên các tổ chức trên có thể nâng cao trình độ tiếng Anh, từ đó trợ giúp cho công việc của mình. QTS đặc biệt dành quyền ưu tiên cho phụ nữ, với điều kiện người học phải trên 14 tuổi và có điện thoại thông minh hoặc máy tính phục vụ việc học.

Những chương trình học bổng và dự án đáng chú ý mà QTS đang hỗ trợ:

 1. KOTO – know one teach one – 30 học bổng toàn phần học tiếng Anh trong 12 tháng dành cho trẻ em đường phố và 50 học bổng bán phần dành cho học sinh – sinh viên. QTS đang phê duyệt hơn 80 suất học bổng KOTO đang đề cử cho năm nay.
 2. Ngôi nhà trẻ mồ côi hoa hồng – 30 suất học bổng tiếng Anh toàn phần trong 12 tháng cho học sinh lớp 10, 11, 12.
 3. Thắp sáng tương lai (DELOITE & ACCA) – 119 suất học bổng 80% cho những sinh viên tài chính sáng giá nhưng đang theo học tại những trường địa phương. ACCA đang nộp đơn ứng tuyển thêm trong năm nay.
 4. Quỹ cho trẻ em không gia đình (BLOOM) – 50 suất học bổng tiếng Anh (QTS 50% – Các quỹ 50%).
 5. Ươm mầm cho Mekong – 50 suất học bổng tiếng Anh (QTS 50% – Nhà tài trợ Bến Tre 50%) cho những học sinh nghèo khuyết tật xuất sắc.
 6. Làng trẻ SOS Bến Tre – 10 suất học bổng toàn phần cho giáo viên, ban lãnh đạo và nhân viên trong làng trẻ.
 7. DRD cho khuyết tật – đang đề xuất 50 suất học bổng.

 

QTS is 100% Australian and International Education and Training Organization, not-for-profit, formed by Australian and word-wide Professors. QTS courses is bringing high quality World-class education for the local learner. With today technology, we connect Vietnamese people no matter who they are and where they are with the world. The learner can study where and when suits them.

QTS is having scholarship for 12 month English program covered 80%-100% this March and April. This special scholarship program is annual and only delivers to our partners of non-profit or social support organization. We hope the scholarships can help their employees or students to improve their English and advance their working or career. We also priority for women and girls. The learner must be 14+ year old and have smart phone/computer to study

For the scholarship and projects that QTS currently supports, below are highlighted cases

 1. KOTO- know one teach one – 30 full scholarships of 12 months English courses for street children and 50 half-full for Alumni. KOTO currently proposed 80 more for this year, QTS is spending for approval
 2. ROSE ORPHANAGE HOUSE – https://www.youtube.com/watch?v=uwNDHw3rnK0  – 30 full scholarships of 12 months English courses for their grade 10,11, 12 students
 3. LIGHTING UP THE FUTURE (DELOITE & ACCA) – https://www.youtube.com/watch?v=K1Z38W8z7fc&t=29s – 119 scholarships of 80% for brilliant but underprivileged students across regional universities in finance sector. ACCA is applying for more this year
 4. AIDS TO CHILDREN WITHOUT PARENTS (BLOOM) – https://www.youtube.com/watch?v=OzPWTZZv1O0 – 50 scholarships (QTS 50% – Aids 50%)
 5. PLANT THE SEEDS FOR MEKONG- 50 suất học bổng tiếng Anh (QTS 50%- Ben Tre Donors 50%) for brilliant but poor and disability students
 6. SOS BEN TRE VILLAGE – 10 full scholarships for teachers, directors and officer in SOS village 
 7. DRD for disability- 50 scholarship are under proposed
 

Trả lời