TẠP CHÍ KHOA HỌC TRUYỀN THÔNG PHÁT TRIỂN

23/05/2020 01:58

Giải ‘Báo chí với phát triển bền vững 2018’ do Viện Nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED), phối hợp cùng Bộ Các vấn đề toàn cầu Canada (GAC) và Văn phòng Phát triển bền vững (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) tổ chức sẽ kết thúc việc nhận bài tham dự vào 31/10/2018.

Phát triển bền vững trở thành xu thế chung toàn nhân loại đang hướng tới, Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế này. Việt Nam đã quốc gia hóa 17 mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu (SGDs) trong Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 (VSDGs) được ban hành tháng 5/2017 với 115 mục tiêu cụ thể. Mục tiêu phát triển bền vững đòi hỏi sự chung tay của tất cả mọi người, với khẩu hiệu quen thuộc “không để ai ở lại phía sau”.

Viện trưởng RED Trần Nhật Minh thông báo phát động giải thưởng

 Viện trưởng RED Trần Nhật Minh thông báo phát động giải thưởng tại Hà Nội.

Theo Viện trưởng RED Trần Nhật Minh, phát triển bền vững là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình phát triển đất nước, kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển xã hội, bảo vệ tài nguyên, môi trường, chủ động ứng phó với biển đổi khí hậu. Giải “Báo chí với phát triển bền vững” là sáng kiến truyền thông hỗ trợ báo chí tham gia, thúc đẩy tiến trình mục tiêu phát triển bền vững; là sự công nhận đối với các sản phẩm báo chí không chỉ về nội dung, kĩ năng làm báo mà quan trọng hơn là đánh giá sự lan tỏa, thúc đẩy các bên trong tiến trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.

Đại sứ Canada tại Việt Nam, bà Ping Kitnikone nói về giải thưởng.

Đại sứ Canada tại Việt Nam, bà Ping Kitnikone nói về giải thưởng.

Bà Ping Kitnikone, Đại sứ Canada tại Việt Nam thì cho rằng, mục tiêu của giải thưởng báo chí với phát triển bền vững nhằm tăng cường tham gia của người dân, báo chí trong quá trình xây dựng chính sách về kinh tế của Việt Nam.

“Báo chí đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc cung cấp thông tin cho công chúng, trong đó có cả những thông tin mang tính xây dựng. Báo chí giúp thu hút sự chú ý của công chúng về các vấn đề kinh tế xã hội, đặc biệt là các vấn đề gây tranh cãi. Chúng tôi đánh giá vai trò to lớn của báo chí, truyền thông với định hình, cải thiện cách nhìn nhận của công chúng đối với các vấn đề kinh tế xã hội”, bà Đại sứ cho biết.

 

17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc

Việt Nam đã quốc gia hóa 17 mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu SGDs.

Đến thời điểm hiện tại, có gần 300 tác phẩm tham dự giải, trong đó có 81 bài thi ở lĩnh vực Giới, 169 bài thi ở lĩnh vực Môi trường.

Theo Ban tổ chức, tác giả của tác phẩm báo chí đã được đăng tải trên các báo điện tử, tạp chí điện tử, phiên bản điện tử của các cơ quan báo chí Việt Nam từ ngày 1/1/2018 đến hết ngày 31/10/2018 đều có thể tham dự giải và không bị hạn chế số lượng, đề tài tham gia.

Chi tiết thể lệ, cách thức tham dự giải, xem tại: http://jsd.phattrien.vn

Trả lời