TẠP CHÍ KHOA HỌC TRUYỀN THÔNG PHÁT TRIỂN

29/07/2021 15:29

Giải Báo chí Toàn quốc về Phòng chống Thiên tai lần thứ nhất năm 2019với chủ đề “Giảm thiểu thiệt hại do thiên tai – Chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu bắt đầu từ cộng đồng”, được phát động vào ngày 12/10/2019 và kết thúc nhận tác phẩm vào ngày 31/3/2020.
 
Giải do Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống Thiên tai phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, Cơ quan Phát triển Liên Hiệp Quốc – UNDP tổ chức và Viện Nghiên cứu Truyền thông Phát triển – RED là đối tác truyền thông. 
 
Sau hơn 5 tháng phát động, Ban Tổ chức đã nhận được 890 tác phẩm tham dự của 5 loại hình báo chí: Báo in, Báo điện tử, Phát thanh, Truyền hình và Ảnh báo chí, trong đó có 32 tác phẩm gửi sau thời hạn quy định (nhưng vẫn xuất bản trước ngày 31/3/2019).
 
Ngày 25/5/2020, Ban Tổ chức đã họp với Hội đồng Giám khảo để chuẩn bị cho công tác chấm giải. Tại cuộc họp, các thành viên đã thảo luận và thống nhất do thời gian kết thúc nhận tác phẩm là ngày 31/3/2020 là thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp và Việt Nam tiến hành giãn cách xã hội nên gặp khó khăn trong quá trình gửi và nhận tác phẩm. Vì vậy, Ban Tổ chức quyết định đưa 32 tác phẩm này vào chấm Giải.

Trả lời