TẠP CHÍ KHOA HỌC TRUYỀN THÔNG PHÁT TRIỂN

18/06/2021 12:25

Một cộng đồng tại quận Mẫn Hàng (Thượng Hải) đã sử dụng việc chơi bài tây, một biện pháp sáng tạo để giúp người dân địa phương dễ dàng nắm được cách phân loại rác.

Trong bối cảnh thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) sẽ thông qua một loạt quy định về phân loại rác của các hộ gia đình và tái chế kể từ tháng 7 tới, một cộng đồng tại quận Mẫn Hàng đã sử dụng việc chơi bài tây, một biện pháp sáng tạo để giúp người dân địa phương dễ dàng nắm được cách phân loại rác.
 

100.000 bộ tú lơ khơ đầu tiên sẽ được trung tâm dịch vụ môi trường của cộng đồng Gumei phân phát.

Mỗi quân bài được in một loại rác và một số quy định để người dân vừa nắm được cách phân loại mà vẫn có thể giải trí.

Trong bộ tú đặc biệt này, quân bích sẽ đại diện cho rác khô, quân cơ là rác nguy hiểm, quân nhép tượng trương cho rác ướt, và quân rô được in hình rác thải tái chế.

Ngoài ra, các thùng rác trang bị hệ thống giọng nói thông minh được đặt tại một số khu vực nhất định.

Các thùng rác này có gắn thiết bị cảm ứng và có thể nhắc người dân phân loại rác sau khi cập nhật số nhà của họ.

Người dân sẽ nhận được điểm thưởng theo số nhà và quy đổi ra các món quà như giấy ăn và kem đánh răng.

Giới chức địa phương hy vọng thông qua biện pháp trên, việc phân loại rác có thể trở thành thói quen tự nhiên của mỗi cá nhân.

TTXVN

Trả lời