TẠP CHÍ KHOA HỌC TRUYỀN THÔNG PHÁT TRIỂN

07/05/2021 00:55

THỰC TRẠNG CHUNG CỦA BÁO CHÍ

Trong 81 báo, kênh truyền hình mà RED thống kê thì có 9 báo có phóng viên viết riêng cho các mục về SDGs, chiếm 11,25%. Đó là:

STT

Tên báo

1

Báo Công thương

2

Báo điện tử Người đại biểu nhân dân

3

Báo điện tử Sài Gòn Giải Phóng Online

4

Báo điện tử Dân trí

5

Báo Dân Việt

6

Báo điện tử Người đưa tin

7

Báo Tài nguyên môi trường

8

Thời báo Ngân hàng

9

VTV2

Nhuận bút của các bài phát triển bền vững không cao hơn các bài thông thường. Lương của phóng viên chuyên về nội dung phát triển bền vững cũng như các đồng nghiệp cùng toà soạn, không cao hơn.

Các báo, kênh truyền hình đã có tin, bài về phát triển bền vững đều tiếp tục duy trì nội dung này.

VỚI CÁC BỘ VÀ CSOs

1. So sánh với thực tế

Hiện, các bộ, ngành của Việt Nam đều đã được phân chia thực thi SDGs. Theo Quyết định 622/QĐ-TTg thì 17 SDGs được chia cho các bộ như sau:

Báo cáo báo chí với các mục tiêu phát triển bền vững

Theo sơ đồ này, có thể thấy SDG số 12 – Tiêu dùng & sản xuất có trách nhiệm được nhiều bộ, ngành thực hiên nhất.

Trong khi đó, theo khảo sát của RED với 40 CSOs thì SDG số 11: Thành phố & cộng đồng bền vững được nhiều tổ chức thực hiện nhất.

Những hoạt động của các CSOs liên quan đến SDGs khác nhau, phân loại theo các mục tiêu SDGs như sau:

Báo cáo báo chí với các mục tiêu phát triển bền vững

Theo khảo sát với các báo và kênh truyền hình ở phần trước, thì SDG số 17 – Quan hệ đối tác toàn cầu và SDG số 11 được các báo truyền tải nhiều nhất. SDG số 11 cũng là mục tiêu đang được các CSOs ở Việt Nam tập trung thực hiện.

2. Phản hồi của các Bộ và CSOs

Trong tình hình trên thì 5 Bộ (gồm Bộ Kế hoạch – Đầu tư, Bộ Y tế, Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội, Bộ Tài nguyên – Môi trường, Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn) mà RED khảo sát đều đang thực hiện hàng loạt những chương trình phát triển bền vững và hài lòng với hiệu quả truyền thông của của các báo chí.

Cụ thể, 5 Bộ trên đều có bộ phận phụ trách truyên thông và đều có kế hoạch truyền thông của mình, theo từng sự vụ. Tất cả đều cho biết họ thực hiện truyền thông theo thứ tự: gửi thông cáo báo chí, tổ chức hội thảo, hội nghị, trả lời phỏng vấn của nhà báo, sẵn sàng cung cấp thông tin cho báo chí…

Bên cạnh đó, Bộ Y tế còn đẩy mạnh hoạt động truyền thông qua mạng xã hội. Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội, Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn cho biết luôn chủ động liên hệ, cung cấp thông tin cho báo chí, có kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn thường xuyên, liên tục cho các nhà báo.

Các Bộ đều công khai mọi hoạt động gồm các hoạt động liên quan đến SDGs lên website.

Cả 5 Bộ đều đánh giá báo chí đã truyền thông tốt công việc của mình. Riêng, Bộ Y tế sẵn sáng tăng cường tập huấn, cung cấp đầy đủ thông tin, nhanh và kịp thời; không né trành tiếp xúc với báo chí. Bộ Kế hoạch & Đầu tư sẽ tăng cường tập huấn, tổ chức hội thảo cho các nhà báo, giúp các nhà báo hiểu rõ hơn và cổ vũ nhiều hơn SDGs mà mình được giao.

Các tổ chức CSOs thường có thông cáo báo chí, đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức hội thảo, hội nghị, toạ đàm hay lớp/khoá tập huấn. Ngoài ra, một số tổ chức CSOs còn có các hoạt động như tổ chức cuộc thi ảnh, triển lãm tranh hay gameshow – chiến dịch cộng đồng.

Các ấn phẩm truyền thông thường được các tổ chức CSOs cung cấp cho báo chí dưới dạng thông cáo báo chí, báo cáo thường niên, sổ tay thông tin, sổ tay hướng dẫn, tài liệu (tờ thông tin, infographic..).

Ngoài ra, phụ thuộc vào sự quan tâm của báo chí tới các hoạt động, dự án mà các CSOs có thể cung cấp thêm thông tin theo yêu cầu của báo chí/phóng viên.

Hiệu quả truyền thông của các tổ chức CSOs đa phần ở mức trung bình do một số tổ chức giao cho đối tác đồng thực hiện dự án – chương trình đảm nhận việc truyền thông mà không trực tiếp đảm nhiệm. Nguyên nhân thứ hai là tổ chức muốn kết nối mạng lưới báo chí nhưng chưa thành công, hoặc là tổ chức đã có mạng lưới báo chí của mình nhưng chưa đạt được hiệu quả như mong muốn.

Ngoại lệ là trường hợp của World Bank và ADB, hoạt động của hai tổ chức này rất được báo chí quan tâm do vấn đề tăng trưởng kinh tế vẫn luôn nóng. Các báo cáo phân tích của World Bank hay ADB luôn là nguồn trích dẫn thông tin cho báo chí về vấn đề tăng trưởng kinh tế.

Một số CSOs đã hợp tác với đơn vị truyền thông để kết nối mạng lưới báo chí để truyền tải thông tin và nội dung của các chương trình, dự án của mình.

Trả lời