TẠP CHÍ KHOA HỌC TRUYỀN THÔNG PHÁT TRIỂN

18/06/2021 13:01

Cuộc thi ảnh “Ấn tượng Việt Nam mùa COVID-19” do Bộ Y tế và Viện Nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED) phát động từ ngày 26/5 – 10/7/2020.

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia vừa có công văn cho biết sẽ tiếp nhận một bộ ảnh của Cuộc thi để lưu giữ làm nguồn tư liệu và phát huy trưng bày tại Bảo tàng.

Cuộc thi nhằm thu thập những hình ảnh đẹp của Việt Nam trong phòng chống dịch COVID-19 và truyền cảm hứng về thành tựu tốt đẹp của người Việt Nam và góp phần truyền thông phòng chống dịch.

Tất cả người Việt Nam đang sinh sống ở Việt Nam và nước ngoài, người nước ngoài đang sinh sống ở Việt Nam, không hạn chế độ tuổi, đều có thể gửi ảnh tham gia cuộc thi.

Các tác giả gửi ảnh tham dự cuộc thi đến Fanpage “Ấn tượng Việt Nam mùa COVID-19”, hoặc qua email: cicp@red.org.vn.

Độc giả có thể xem thêm thông tin về thể lệ cuộc thi tại https://bit.ly/antuongvncovid19.

Trả lời