TẠP CHÍ KHOA HỌC TRUYỀN THÔNG PHÁT TRIỂN

14/09/2021 16:45

Chính sách miễn giảm học phí cho trẻ là điều nên làm, nhưng theo Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, trong tình hình ngân sách khó khăn, chi một khoản tiền 4.730 tỉ đồng/năm cho  việc này là điều cần phải tính toán.

Dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) vừa trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV, đã quy định miễn giảm học phí cho trẻ em, việc này được thể hiện ở khoản 1 Điều 97, đã được Ban soạn thảo sửa đổi theo nguyên tắc đối với chính sách không thu học phí đối với trẻ em mầm non 5 tuổi trường công lập và hỗ trợ đóng học phí đối với trẻ em mầm non 5 tuổi trường dân lập, tư thục; học sinh tiểu học trường tư thục sẽ thực hiện ngay sau khi Luật Giáo dục có hiệu lực để đảm bảo thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về nâng cao chất lượng phổ cập trong những năm tiếp theo và miễn học phí trước năm 2020.

Đối với chính sách không thu học phí học sinh trường trung học cơ sở công lập và hỗ trợ đóng học phí đối với học sinh trung học cơ sở trường tư thục, Dự thảo Luật quy định trước mắt ưu tiên thực hiện chính sách này đối với người học ở vùng miền núi, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn và giao Chính phủ quy định lộ trình thực hiện trên cơ sở cân đối ngân sách nhà nước.

4.730 tỉ đồng/năm miễn giảm học phí, ngân sách quá tải để chi cho phát triển giáo dục?

Dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) quy định không thu học phí đối với trẻ em mầm non 5 tuổi trường công lập và hỗ trợ đóng học phí đối với trẻ em mầm non 5 tuổi trường dân lập, tư thục. Ảnh minh họa

Đối với việc mở rộng đối tượng không thu học phí là trẻ em dưới 5 tuổi, theo Ban soạn thảo sẽ được tiếp tục nghiên cứu, tuy nhiên chính sách này ở các nước được đưa vào chính sách an sinh xã hội, mặt khác đối với trẻ em dưới 5 tuổi, trách nhiệm xã hội và gia đình là chủ yếu.

Bày tỏ quan điểm về chính sách mang tính nhân văn này, báo Lao động dẫn lời Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho rằng, trong Hiến pháp đã ghi giáo dục bắt buộc ở cấp tiểu học và mầm non, và đã là bắt buộc thì phải miễn học phí. Tuy nhiên, trong tình hình ngân sách khó khăn, chi một khoản tiền 4.730 tỉ đồng/năm cho miễn giảm học phí là điều cần phải tính toán.

Trả lời vấn đề trên, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ khẳng định đủ tiền để miễn học phí cho học sinh THCS, hỗ trợ học phí cho học sinh ngoài công lập. Nguồn kinh phí thực hiện được lấy từ việc cân đối trong 20% chi ngân sách cho giáo dục đào tạo.

Bộ trưởng Nhạ cũng khẳng định việc hỗ trợ cho học sinh của trường ngoài công lập là đương nhiên, bởi vì đó là sự công bằng. Các em đều thuộc đối tượng giáo dục bắt buộc, vậy thì công hay tư cũng phải được sự chăm sóc, hỗ trợ như nhau. Một suất học sinh ngoài công lập phải được hưởng hỗ trợ tương đương với mức học sinh công lập được miễn giảm.

4.730 tỉ đồng/năm miễn giảm học phí, ngân sách quá tải để chi cho phát triển giáo dục?

Đối với việc mở rộng đối tượng không thu học phí là trẻ em dưới 5 tuổi, theo Ban soạn thảo sẽ được tiếp tục nghiên cứu. Ảnh minh họa

Bộ trưởng Nhạ giải thích, hiện nay khung học phí mầm non, phổ thông quy định đối với các trường công lập khá thấp (khu vực thành thị từ 60.000 đồng đến 300.000 đồng; khu vực nông thôn từ 30.000 đồng đến 120.000 đồng; khu vực miền núi từ 8.000 đồng đến 60.000 đồng). Riêng các cơ sở giáo dục ngoài công lập tự quyết định mức thu học phí. Tuy nhiên, đến nay Nhà nước mới chỉ thực hiện miễn học phí đối với giáo dục tiểu học, còn giáo dục THCS, trẻ em mầm non 5 tuổi (học sinh thuộc diện phổ cập) vẫn chưa được miễn học phí. Điều này gây khó khăn cho việc huy động trẻ đến trường, nhất là ở vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

 

Trả lời